Nedej se plus – 11:40 (27.11.22)

nedej-se-plus-1140-27-11-22
Co bude dál s novou vodní nádrží v lyžařském areálu ve Velkém Vrbně, která nemá doposud stavební povolení? Žánr: příroda, zvířata, životní prostředí; HDTVŠSkryté titulkyŠV pořadu NEDEJ SE plus přinášíme nejen nové kauzy, ale sledujeme i vývoj dlouhodobých ekologických příběhů. Navazujeme na pořad NEDEJ SE z podzimu 2021, kde jsme se věnovali nelegální výstavbě přehradní nádrže na zasněžování ve Velkém Vrbně na hraně Jeseníků. Zde, v roce 2019, zahájil bez povolení úřadů vlivný exekutor JUDr. Dalimil Mika výstavbu vodní nádrže. Pak ji převedl na právnické osoby, na Horský areál Paprsek s.r.o. Jako hlavní účel výstavby údolní nádrže zdůraznil zadržování vody v krajině a tím související rozvoj biodiverzity celé lokality díky zvýšení její retenční schopnosti. A teprve jako druhý důvod uvedl nádrž jako zdroj vody pro zasněžování sjezdovek. Na jaře 2019 se buldozery bez stavebního povolení zakously do nivy potoka, byly odbagrovány tisíce metrů svahů se vzácnými rostlinami, byly strženy svahy s dymnivkami, životně důležitými pro udržení populace silně ohroženého motýla - jasoně dymnivkového. Dodatečné stavební povolení na výstavbu získal investor až v říjnu 2020. O to ale přišel v červenci 2022 rozhodnutím rozkladové komise Ministerstva zemědělství, proti kterému se už nelze odvolat. Údolní přehrada tedy stojí a nemá legální povolení. Před započetím stavby nebyl proveden potřebný biologický průzkum celé lokality, a navíc Městský úřad v Šumperku zřejmě nevyžadoval zpracování studie vlivu stavby na životní prostředí - EIA. Dnes už přehrada stojí a pomalu se naplňuje vodou. Jak celou záležitost vnímají přírodovědci, právníci, Městský úřad v Šumperku a jak vedení Ministerstva životního prostředí? Nestane se černá stavba precedentem pro další investory?
Více o pořadu na Kritiky.cz

Další vysílání

Stránka načtena za 2,30763 s | počet dotazů: 202 | paměť: 17692 KB. | 26.01.2023 - 23:55:10